Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Terminus AB 

Lokaler, Musik och Underhållning


Åke Wänn är leg. psykoterapeut och handledare.
Han har arbetat med barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan 1973. 


Handledningsuppdrag framför allt inom socialtjänsten och för familjehem.
Privat psykoterapi och handledaruppdrag.