Terminus AB 

Lokaler, Musik och Underhållning


Åke Wänn är leg. psykoterapeut och handledare.
Han har arbetat med barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan 1973. 


Handledningsuppdrag framför allt inom socialtjänsten och för familjehem.
Privat psykoterapi och handledaruppdrag.